Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
15 Haziran 2021


TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM)


Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde ağır ruhsal bozukluğu olan (psikotik bozukluklar,iki uçlu duygu durum bozuklukları) hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip edilmesi ve tedavilerinin gereğinde evde sağlık  hizmetleri  uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmesi ve sosyal rehabilitasyonlarının sağlanması için hastanemize bağlı olarak faaliyet göstermektedir.


TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNİN HİZMETLERİ NELERDİR ?


* Psikotik hastaların hastalıklarının takip ve tedavilerinin düzenli olarak sağlanması

* İlaç ve sağlık kurulu raporlarının sağlanması

* Fiziksel hastalıklar (şeker hastalığı, yüksek tansiyon, obezite vb.) ile ilgili takip ve tedavide destek sağlanması

* Hasta ve hasta yakını eğitimleri  (hastalık belirtileri ve hastalığının  gidişi, ilaç tedavisi, yan etkileri destek programları vb.)

* Gerektiğinde ev ziyaretleri amaçlanmaktadır.

-TRSM REHABİTİLASYON ÇALIŞMALARI VE HEDEFLERİ NELERDİR ? 


* Psikotik hastalığın tıbbi tedavisi ve takibi ile hastaneye yatış sıklığının azaltmak.

* Bireysel danışmanlık hizmetleri ile hastaların mesleki, toplumsal ve ailesel işlevselliklerini geliştirerek hastaları topluma yeniden kazandırmak.

* İş ve uğraşı terapileri ile hastaların üretkenliklerini artırmak ( hobi mutfağı, hobi bahçesi, el sanatları atölyesi, resim atölyesi vb.)

* Hastaların kendi kendilerini idare edebilecek bağımsız yaşayabilecek hale getirilmesini sağlamak

* Sosyal etkinlikler, müzik faaliyetleri, spor  faaliyetleri, öğle yemeği hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.


-KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR ?


* Sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (şizofreni, psikotik bozukluk tanısı alanlar)

* Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’den hizmet alması uygun olan hastalar

* Kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar

* Geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak yapılan ev ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar

* Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar

* Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra  

   merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.

-TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİMİZ DAHİLİYE VE PSİKİYATRİ UZMANIMIZ EŞLİĞİNDE SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİKLERİMİZ.


trsm.png