İdari Birimler
06 Ocak 2022

Birimlerimiz

-Bilgi İşlem
-Personel Özlük
-Satınalma
-Gider Tahakkuk
-Kalite Yönetim Birimi
-Eğitim Birimi
-Enfeksiyon Birimi
-Sivil Savunma
-İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi
-Personel Tahakkuk
-Ambar Ayniyat
-Gelir Tahakkuk
-İstatistik-Tsim Birimi
-Tig
-Arşiv
-Hasta İletişim Birimi
-Sağlık Kurulu