Psikiyatri

Klinik Hakkında

        Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları), insanın duygu, düşünce ve davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşan bir tıp dalıdır. 

* Hastanemizde ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisi için Psikiyatri Polikliniği hizmeti sunulmaktadır. Kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yapıldığı polikliniğimizde kanıta dayalı yöntemlerle tanı ve tedavi planı oluşturulmaktadır.

Nasıl Muayene Olurum?

Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan veya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır.

14 Ocak 2022