Psikiyatri

Klinik Hakkında

        Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları), insanın duygu, düşünce ve davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşan bir tıp dalıdır. 

* Hastanemizde ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisi için Psikiyatri Polikliniği hizmeti sunulmaktadır. Kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yapıldığı polikliniğimizde kanıta dayalı yöntemlerle tanı ve tedavi planı oluşturulmaktadır.
  Dahili No: 1289
Nasıl Muayene Olurum?

Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan veya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır.

03 Mayıs 2024