Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı
02 Mayıs 2023

 


Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı

   “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge” ve ekleri 06.07.2018 gün ve 31057445-44.9-171 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile yürürlüğe girmişti.

   2019 yılında Bakanlığımızca gerçekleştirilecek verimlilik yerinde değerlendirmelerde kullanılacak olan yönerge eklerinin revizyonuna ihtiyaç duyulmuş ve 18.09.2019 gün ve 31057445-020.E 375 sayılı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Makam Onayıyla yönerge eklerinde revizyon yapılmıştır

  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı’na ve eklerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız.


Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirilmesi Mevzuatı
18.09.2019 gün ve 31057445-020.E 375 sayılı Makam Onayıyla yürürlüğe giren yönerge ekleri revizyonu

Verimlilik Yerinde Değerlendirme Rehberleri
Verimlilik Yerinde Değerlendirme ve Sözleşmeli Yönetici Performansı, Örnek Hesaplama