Anjio Ünitesi
21 Haziran 2021

-ANJİYO ÜNİTESİ-

Koroner Anjiyografi nedir?      Koroner anjiyografi girişimsel bir tanı yöntemi olup bir ameliyat türü değildir. Koroner anjiyografi kalp damarları içine özel bir boya maddesi verip, görüntüleme sistemi kullanılarak görüntülerinin alınması işlemidir. Koroner anjiyografi, anjiyografi cihazı ve eğitimli-deneyimli kardiyoloji uzmanı ile sağlık personelinin bulunduğu gelişmiş laboratuvarlarda yapılır. İşlem için hastanın uyutulmasına gerek yoktur, işlem süresince hasta uyanıktır ve konuşabilir.     Risk faktörü olup koroner arter hastalığı düşündüren göğüs ağrısına sahip kişilerde, 

  • Kalp krizi geçirenlerde, 
  • Daha önceden koroner girişim (balon-stent) veya koroner arter ameliyatı olup göğüs ağrısı tekrarlayanlarda, 
  • Ani ölüm sonucu hayatta kalanlarda, 
  • Koroner arter hastalığı dışında kalp ameliyatı (kalp kapağı) olacak kişilerde, 
  • Kalp dışı damar (arter) ameliyatı olacak kişilerde, 
  • Hayatı tehdit eden ciddi ritim bozukluğu olanlarda, 
  • Girişimsel olmayan testlerde (EKG, ekokardiyografi veya eforlu EKG) anormalliği olan riskli kişilerde koroner anjiyografi ile kalp damarları görüntülenmelidir.


***İşlem günü hasta aç olmalıdır. Her iki kasık bölgesi tıraş edilmelidir. Kullanmakta olduğu ilaçları alıp almayacağını hekimine danışmalıdır.

***Anjiyo ünitemizde aylık ortalama 300 hastaya anjiyografi işlemi uygulanmaktadır.

anjio.png