Erişkin Kardiyovasküler Cerrahi Merkezi (KVC)
21 Eylül 2022

KVC YO..jpg

-Ameliyat kadar, ameliyat sonrası dönem de önemlidir. Bu nedenle, gerektiği durumlarda yoğun bakım ünitesinin varlığı yaşamsal bir önem taşımaktadır.Bu doğrultuda kurulan Yoğun Bakım Ünitemiz bu ihtiyaca en hızlı cevap verilebilecek şekilde düzenlenmiştir.
Yoğun Bakım Ünitesi'nin işlevi, kalp damar ameliyatı geçirmiş ya da geçirecek olan hastaların, hayati önem taşıyan fonksiyonlarının kesintisiz takibi ve desteklenmesidir.

       Yoğun Bakım Ünitesi genellikle birden ortaya çıkan ve herhangi bir tedavi/işlem yapılmazsa hastanın yaşamını yitirmesine yol açacak kritik kalp hastalıklarının yakından izlenmesi amacıyla düzenlenmiş bir bölümdür. Kalp hastalığı açısından ciddi hayati risk altında olan hastaların, sürekli yoğun olarak yakından takip edilmeleri ve hayati bulgularda oluşacak en ufak bir değişikliğin tespit edilip, anında müdahale edilmesi gerekmektedir.

       Hastanemiz Kardiyovasküler Cerrahi (KVC) Yetişkin Yoğun Bakım Ünitesi'nde hastalarımızın; monitörle sürekli kalp atış sayısı, ritmi (gerektiğinde EKG'nin ST analizi), arteriel kan basıncı (sistolik, diyastolik) kandaki oksijenle doyurulma yüzdesi, solunum sayısı, vücut ısısı, gerektiğinde ETCO2, bunlara paralel olarak, saatlik kanama miktarı, idrar çıkış miktarı, solunum cihazının parametreleri ve belirli aralıklarla arteriel kan gazlarının analizi takip edilir.

       Kalp yetmezliği olan hastalara medikal tedavi ve gelişmiş teknolojik cihazlar ile tıbbi destek sağlanabilmektedir. Solunum yetmezliğinde son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Multidisipliner yaklaşım gerektiren hastalarımıza, hastanemizin seçkin uzman kadrosundan ve tüm branşlardan anında konsültasyon sağlanabilmektedir.

*6 YATAKLI KVC YOĞUNBAKIM ÜNİTEMİZLE ORTALAMA AYDA 80 / 100 HASTAYA HİZMET SUNMAKTAYIZ.