Sağlık Turizmi Birimi
23 Eylül 2022


Sağlık Turizmi Birimi;

Dünyada sağlık turizmi son 10 yılda hızla gelişmiştir. Sadece tıp turizmi için seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar USD’lik bir ciroya ulaşmıştır. Termal turizm, medikal SPA, yaşlı ve engelli turizminde seyahat edenlerin sayısı ve bu alanda dönen ciro tam olarak bilinmemekle birlikte medikal turizmdekinden çok daha üst sıralarda olduğu öngörülmektedir.

Turizm sektörünün çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması Türkiye gibi turizm ülkelerinde bir zorunluluktur. Turizm sektörü 12 aya yayılma ve istihdam yaratma hususunda çok önemli bir hizmet sektörüdür. Sağlık turizmi ise ticari bir konu olup ülkelerin ekonomisinde çok önemli bir yer almaktadır. Dünyada uluslararası hasta sayısı bakımından sırasıyla ilk 5 ülke; ABD, Almanya, Tayland, Hindistan ve Türkiye’dir. 

Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi olarak Uluslararası hastaların çekim merkezi olmayı hedefliyoruz.
Bilgi, tecrübe ve modern teknoloji olanaklarımızla Uluslararası hastalarımızın da sağlıkla ilgili gereksinimlerini karşılayarak daha kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunmayı ve sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.