Yoğun Bakım Hasta Yakınlarının Bilgilendirilme Kuralları
11 Ocak 2022

1-Yoğun bakım hasta ziyaretlerinde hastaların takip ve tedavilerinin aksamaması ve hasta güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirler hastane yönetimi ve yoğun bakım profesyonellerince alınır.
2-Yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilir. Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekimi tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü, hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için ziyaretçi sayısına servis bazında hekim tarafından karar verilir.
3-Buna istinaden; yoğun bakım ünitesinin müsait olması koşuluyla her gün 5 dk. ile sınırlı olacak şekilde birinci derece yakını olmak şartıyla hasta ziyaretine izin verilir.
4-Hastaların tedavi ve bakımlarının aksamaması, hastaların ve hasta yakınlarının enfeksiyondan koruması için tek ziyaretçiye izin verilir.
5-Ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde ve belirli bir düzen içerisinde kabul edilir.
6-Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşiresi / hastanın hemşiresi, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri; hastanın hekimi verir.
7-Yoğun bakım ünitesine dışarıdan yiyecek-içecek kabul edilmez.
8-Yoğun bakım ünitesinde hasta mahremiyetini korumak amacıyla cep telefonları kapatılır ve içeride görüntü alınmasına izin verilmez.
9-Ziyaret esnasında yüksek sesle konuşulmasına izin verilmez.
10- Ziyaret öncesi hasta yakınına sağlık personeli tarafından yoğun bakım hasta ziyaretinde uyması gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirme yapılır ve sonrasında hasta yakınının yoğun bakıma kabulüne izin verilir.
11- Hasta yakınının kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmesine izin verilmez.
12- Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinenler, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmez. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilebilir.
- 12 yaşın altındaki çocuklar, kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için çok özel durumlar dışında yoğun bakım servislerine ziyaretçi olarak alınmazlar.
14- Ziyaretçiler izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken izolasyon kurallarına uymak zorundadırlar. (önlük,maske,eldiven giyilmelidir.)
15- Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğunda hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.
16- Görevli personel eşliğinde ziyaretçi, kapı girişinde bulunan antiseptik madde ile ellerini dezenfekte eder ayrıca galoş giyilmesine gerek yoktur.
17- Ziyaret bitiminde görevli personel eşliğinde eller tekrar el dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
18- Hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında bilgilendirme hastanın hekimi tarafından günde bir kez yalnızca 1. derece hasta yakınlarına yapılır. Hastanın hekimi dışında kimsenin bilgi vermeye yetkisi yoktur. Telefon ile  hastanın genel durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi verilmez.

19-Hastanın yoğun bakım ünitesinde yatmakta olduğu sürede refakatçi ihtiyacı yoktur. Acil durumlarda ulaşılması istenen hasta yakınının iletişim bilgilerinin bırakılması yeterlidir. Gerekli hallerde  bırakılan telefon numaralarından ailelere ulaşım sağlanacaktır.
20-Hastanın çocuk yoğun bakım ünitesinde yatmakta olduğu sürede annesi refakatçi olarak yanında kalır. Annenin olmadığı durumlarda ailenin uygun gördüğü  en yakın bayan akrabası hastanın yanında refakatçi olarak kalır.
21-Yoğun bakım ünitesine giriş sınırlıdır. Yoğun bakım ünitesine görevli personel dışında sadece hastaya  müdahalede bulunacak personel içeri alınır. Yoğun bakıma girecek olan personel, ünitenin ön girişinde bulunan el antiseptiği ile ellerini temizledikten sonra içeri girer.
22-Yoğun bakım ünitesinden ayrılmadan önce mutlaka eller yıkanır, istenmeyen temas ile karşılaşılmışsa enfeksiyon kontrol komitesine bilgi verilir.
23-Yoğun bakım ünitesinde çalışan personelin forması Yoğun Bakım Ünitesi'ne özeldir, sadece ünite içerisinde giyilir. Yoğun Bakım Ünitesinden dışarıya çıkılacaksa üzerine beyaz önlük giyilir.
24-Konsültan hekimler Yoğun Bakım Ünitesi girişinde önlük giyerek ve el dezenfektanı kullanarak Yoğun Bakım Ünitesine girerler. Yoğun Bakımdan ayrılırken önlük çıkartılır ve el dezenfektanı kullanılır.
25-Çocuk hastaların ailelerinin talepleri olmasına istinaden; hastanın  sağlık durumunun el vermesi ve hekiminin de uygun görmesi koşulu ile kardeşleri ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmelerine izin verilir. Ancak ziyarete gelen kişilerin hastanın sağlık durumunu etkileyebilecek herhangi bir bulaşıcı hastalık, ateş, öksürük, burun akıntısı vb. şikayetlerinin olmaması gerekmektedir.

Yoğun Bakım hastaları vücut dirençleri düşük, yakın takip gerektiren, sık aralıklarla tedavi uygulanan ve risk oranı yüksek hasta grubu olduğu için ziyaret saatleri konusunda ısrar edilmemesini önemle rica eder;
 Hastalarımıza Acil Şifalar Dileriz….
                                                                                                                                                         
Dayanak: 2019/09 sayılı Yoğun Bakım Servislerinde Hasta Ziyareti Uygulamaları hakkında genelge.

Ünite Adı

Bilgilendirme Saati

Ziyaret Saati

3.Basamak Genel YB B Blok 2. Kat

13.30-14.30

Ziyaret Yok

3.Basamak Covid-1 YB 3. Kat

Hekim tarafından telefon ile yapılır.

Ziyaret Yok

3. Basamak Genel YB -3

Hekim tarafından mesai saatlerinde poliklinikte yapılır.

Ziyaret Yok

Koroner YB

Sabah vizitinden sonra

Ziyaret Yok

KVC YB

Sabah vizitinden sonra (8.30 sularında)

Ziyaret Yok

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

Hekim tarafından mesai saatlerinde poliklinikte yapılır.

İlk Yatışta ve emzirme saatlerinde

3.Basamak Genel YB D Blok 3. Kat

13.00-14.00

Ziyaret Yok

Çocuk YB

Sabah vizitinden sonra

Ziyaret Yok