Anne Dostu
10 Ocak 2022

Anne Dostu Hastane Politikası

 

 1. Anne adayının güvenli, etkin ve sağlıklı gebelik izlemi ve doğum hizmeti alması tabii haktır.
 2. Verilen hizmet, gebelik öncesi danışmanlık, doğum öncesi ve sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır.
 3. Hastanemizde eğitim, poliklinik danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar standartlara uygun hazırlanmalıdır.
 4. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
 5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
 6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
 7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
 8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.
 9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
 10. İstatiksel analizler yapılmalı, çıktıları değerlendirilmelidir.


Anne Dostu Hastane Kurallarında Hastanemizin Genel Prensipleri

 

      Çorlu Devlet Hastanesi olarak anne sağlığı hizmetlerimizin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak temel amacımızdır.

 • Doğum eyleminin normalliği, güvenli ve kaliteli gebelik izlemi,
 • Güçlendirme, doğum öncesi bakım ve doğum öncesi ile sonrası danışmanlık hizmeti,
 • Otonomi,
 • Zarar vermeme ve acil sevk kriterlerine uygunluk,
 • Sorumluluk, hizmetlerin anne ve bebek odaklı olması,
 • Tüm doğum yapan annelere lojistik destek ve kesintisiz olarak hizmet verme,
 • Mahremiyete saygı gösterilmesi,
 • İstatistiklerin izlenmesi ve bilgilendirme yapılması, poliklinik, eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen alanların standartlara uygun olması,
 • Kanıta dayalı olmayan uygulamaların rutin olarak uygulanmaması,
 • Başarılı emzirmeyi teşvik etme,
 • Annenin bilgi ve beceri kapasitesini artırmaya yönelik işlemler.