3.Basamak Yeni Doğan Yoğun Bakım
06 Eylül 2023

YENİDOĞAN YOĞUN BAK.jpg

YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

Yaşamın ilk ayını kapsayan yenidoğan dönemi, insan hayatının en önemli evresidir. Bu dönemin iyi şekilde geçirilmesi bireyin ileride sağlıklı bir yaşam sürmesinde anahtar rol oynar. Yenidoğan hekimliğinde amaçlar, gebelik risklerini ve doğum zararlarını önlemeye çalışarak ölüm ve sekel oranını azaltmak ve topluma sağlıklı çocuklar kazandırmaktır.

 

12 KÜVÖZ İLE YENİ DOĞAN BEBEKLERİMİZE ETKİN BİR SAĞLIK HİZMETİ SUNMAKTAYIZ.

Ünitemizde yoğun bakım gereksinimi olan hastaların takip, monitorizasyon, sıvı ve ilaç tedavileri yapılmakta, solunum desteği, fototerapi, kan değişimi gibi girişimler uygulanmaktadır. Ayrıca nitrik oksit cihazı ve amplitüt entegreli EEG cihazı gibi ileri teknolojik donanım mecut olup endikasyon durumunda kullanılmaktadır. Özel yapılmış total parenteral nutriyon odamızda steril şartlarda damardan beslenme sıvıları hazırlanmaktadır.