Radyoloji

Klinik Hakkında


                                                                         




          Radyoloji, X-ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasını konu alan bir bilim dalıdır. Genel olarak Radyoloji bilimi kapsamındaki tanı ve tedavi amaçlı yöntemlerden bazıları, radyografik incelemeler, Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Nükleer Tıp yöntemleri,  Mammografi, ultrasonografi olarak sıralanabilir. Bu yöntemler hem tanı ve hem de tedavi amacı ile kullanılabilirler. Radyolojik modalitelerin tedavi amacı ile kullanılmasını içeren bilim dalına, Girişimsel Radyoloji ismi verilmiştir. Girişimsel Radyoloji yeni ve modern bir dal olup sadece Radyoloji’nin içinde değil, tüm medikal branşların içinde en hızlı gelişen bir bilim dalıdır. Öte yandan diagnostik radyolojik görüntüleme, bir çok cerrahi girişim için de asal bilgi kaynağını teşkil etmektedir. 

 


Hastanemizin Radyoloji Ünitesinde;

• MR ( Manyetik Rezonans Görüntüleme)
• BT,
• Dijital Röntgen,
• Ultrasonografi (Doppler
• Dijital Mamografi,
• Portable Röntgen,
• Kemik Dansitometresi bulunmaktadır.

  Dahili No: 1639-4153-1671





03 Mayıs 2024