Kardiyoloji

Klinik Hakkında 

      Kardiyoloji, kalp, atardamar ve toplardamar sisteminin tümünü kapsayan bir uzmanlık alanı olarak, kalbin doğumsal veya edinsel , koroner damarlarını, yapısal ve kapaklarını ilgilendiren hastalıklarını ve işlevsel bozukluklarını, ritm ve ileti bozukluklarını, atardamar ve toplardamar sisteminin hastalıklarını, akciğer dolaşımını etkileyen akut veya kronikleşen emboli, pulmoner hipertansiyon gibi hastalıkları içeren geniş bir yelpazede önleyici, tanısal, tıbbi ve girişimsel tedavi yöntemlerini doğrudan veya diğer uzmanlık alanlarıyla işbirliği içinde ortaya koyan bir bilimsel disiplindir.

Klinik hangi hastalıklara bakar? 

Kalp damar ve dolaşım sistemiyle ilişkili tüm hastalıklar Kardiyoloji Kliniğinde değerlendirilerek tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Kardiyoloji Kliniği bünyesinde aritmi ve kalp yetersizliği polikliniği mevcuttur. Kalp damar cerrahi kliniği ile beraber kalp nakli ünitesinin bir parçası olarak çalışan kalp yetersizliği ekibi, kalp nakli ihtiyacı olan hastaların belirlenmesi tanı ve takibi görevini üstlenmektedir.

      Kardiyoloji polikliniğinde girişimsel olmayan tetkikler (EKG, efor testi, ekokardiyografi, ritim holter vb. ) yapılmaktadır.Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavisini sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır.

Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:

* Hipertansiyon
* Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
* Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
* Doğuştan kalp hastalıkları
* Kolesterol ve Trigliserid yüksekliği   
Nefroloji ve Endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve tedavisi için uğraştığı hastalıklardandır.

KARDİYOLOJİK TANI YÖNTEMLERİ

 

EKG nedir?

EKG yani elektrokardiyografi, kalbin elektriksel aktivitesini göğüs duvarı, kol ve bacaklara konan yapışkan elektrotlar aracılığıyla kaydeden ve kardiyolojide en sık kullanılan tanı testlerinden biridir. Kalbin ileti sisteminin yanı sıra kalp krizinin tanısında çok önemli bir yere sahiptir. Bunun dışında kalp boşluklarındaki büyümeler, kalp kasındaki kalınlaşma, kalbin kalp damarlarındaki darlık nedeni ile az kan aldığı durumların (iskemi) tespitinde de kullanılabilmektedir. 

EKG nasıl çekilir?

EKG çekilirken hemşire veya görevli sağlık personeli, vücuda 10 adet elektrod yapıştırarak kayıt almaktadır. Ağrısız bir işlemdir. Kayıt alma saniyeler sürse de işleme hazırlanma ve bitiş arasında yaklaşık 10 dakika süre harcanabilmektedir. Özelikle göğüs bölgesinde fazla kılı bulunan erkek hastaların EKG çektirmeden önce bu bölgeyi tıraş etmeleri, elektrodları çıkarırken acı çekmemeleri açısından tavsiye edilmektedir. 

Holter kayıt cihazı nedir?

 

EKG işleminde olduğu gibi holter kayıt cihazıyla da kalbin elektriksel aktivitesi değerlendirilmektedir. Burada istirahat EKG’sinden farklı olarak kayıt süresi saniyeler değil 24-48 saattir. Pil ile çalışan cihazın takma ve çıkarma işlemi polikliniğimizde yapılmaktadır. Ritim bozuklukları olan hastalarda sık olarak kullanılmaktadır. 


Eforlu EKG nedir?

İstirahat sırasında yatar pozisyonda çekilen EKG’nin aksine hasta ayakta ve efor sarf ederken alınan EKG kayıtlarıdır. Kliniğimizde efor yöntemi olarak koşu bandı kullanmaktadır. Bu testin en önemli kullanım alanı kalp damarlarında tıkanıklık olan hastaların tanısıdır.  İşlem sırasında, kalbin üzerindeki iş yükü efor sarf edilerek artırılarak, hastada göğüs ağrısı gibi şikayetlerin oluşması ve ayrıca alınan EKG kayıtlarında kalp damar hastalığı düşündürecek değişiklik olup olmadığı değerlendirilmektir. Eforlu EKG ayrıca ritim bozukluklarını tetiklemek, kapak hastalığı olan hastalarda kalbin üzerindeki etkileri daha iyi incelemek için de istenebilmektedir.


Ekokardiyografi (EKO) nedir?

Ekokardiyografiultrason dalgaları sayesinde kalbin görüntülenmesine dayanan zararsız kabul edilen ağrısız ve radyasyon içermeyen bir testtir. Ekokardiyografi kalbin boyutları, kalp odacıklarının kasılma ve gevşeme fonksiyonları, kalp duvarlarının kalınlıkları, kalp kapakçıklarının durumu gibi konular hakkında çok önemli bilgi sağlayan kardiyolojide EKG gibi en sık uygulanan testlerden biridir. Bu testte kalp damarlarının direkt görüntülenmesi yapılmamaktadır.

Ekokardiyografi (EKO) nasıl çekilir?

•İşlem öncesinde hastanın belinden üstünü içerecek şekilde soyunması istenir.

•Kliniğimizde ekokardiyografik inceleme kardiyoloji uzmanları tarafından yapılır.

•İşlem sırasında işlemi yapacak doktorun tercihine göre hastanın sol veya sağ yanına doğru uzanması istenir.

•İşlem sırasında doktor,ultrason dalgalarının vücuda iletilmesini sağlayan ultrason jelini vücuda sürer ve prob denen bir cihazla bu jeli kullanarak göğüs duvarından görüntü almaya başlar.

•Hastanın kalbinin görüntüsü işlem boyunca ekrandan izlenebilir.

•İşlem bitimindehastayaverilen havlu peçeteyle üzerini silip tekrar giyinmesi istenir.

•İşleme ait rapor, iş yoğunluğuna bağlı olarak 15-20 dakika içinde doktora teslim edilir.

Transözefagiyal Ekokardiyografi nedir?

Transözefagiyalekokardiyografi (TEE) kabaca mide ve ince bağırsak hastalıklarının tanısında kullanılan endoskopi işlemine benzetilebilecek bir işlemdir. Ekokardiyografide olduğu gibi ultrason dalgaları sayesinde kalbin görüntülenmesine dayanan bir yöntemdir. Hasta uyku haline getirildikten sonra, ucunda küçültülmüş bir görüntüleme aygıtı bulunan TEE probu ağızdan sokulmakta ve yemek borusu içerisinden kalbin görüntülenmesi yapılmaktadır. Göğüs duvarında yapılan standart ekokardiyografi işlemi ile karar verilemeyen veya kalp odacıklarında delik ya da pıhtı varlığı, mekanikprotez kapakların değerlendirilmesi, kalp kapakçıklarının iltihabı dahil her türlü sorununun değerlendirilmesinde kullanılan çok önemli bir testtir.  Dahili No:1286

Nasıl Muayene Olurum?

Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan veya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır.

Poliklinik muayenesi öncesi MHRS randevusu alan hastalar da dahil hasta danışma bankolarından kayıt yaptırması gerekmektedir. Ardından muayene öncesi tüm hastalar EKG birimine giderek EKG çekilecek ve ardından muayene olacağı polikliniğe gelerek muayene işlemi yapılacaktır.
03 Mayıs 2024