Üroloji

Klinik Hakkında

      Üroloji kadın ve erkek idrar yolları ile erkek üreme organlarını inceleyen tıbbi bilim dalıdır. Böbrekler, üreterler, mesane, üretra, testisler, penis, skrotum ve prostat bezi gibi organlara ilişkin tüm hastalıkların tanı ve tedavi işlemleri, üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına girer.Üroloji ile kaplı organlar böbrekler, ureters, idrar kesesi, idrar ve erkek üreme organları (testis, epididimlerden, vas deferens, seminal veziküller, prostat ve penisin) içerir. Ürolog ve genel Surgeons böbreküstü bezleri üzerinde çalışırlar.
                                                           

    Üroloji bölümü hangi hastalıklara bakar?

 

 • Böbrek ve üreter taşları
 • Prostat kanseri
 • Testis kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Mesane kanseri
 • Penis kanseri
 • Üreteral kanser
 • İyi huylu prostat büyümesi (prostat büyümesi ve alt idrar yolu semptomları)
 • Cinsel işlev bozukluğu (sertleşme bozukluğu gibi)
 • Erkek kısırlığı
 • İdrarını tutamama
 • Varikosel
 • Hidrosel
 • İnmemiş testis
 • Üretra darlığı
 • Ürolojik enfeksiyonlar
 • Ürolojik patoloji

Prostat Büyümesi: Erkeklere özgü, yaşa bağlı en önemli sağlık sorunlarından birisi prostat büyümesidir. 50 yaş üstü her 100 erkekten 60'ında görülür. Sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, ani idrar hissi, idrarın kuvvetinde ve kalınlığında azalma, kesik kesik idrar yapma gibi durumlar prostat büyümesiyle ilgili olabilir. Bu belirtilerden yola çıkılarak yapılacak tahlil ve muayenelerle prostat büyümesi saptanabilmektedir.

Prostat Kanseri: Erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Yaşla birlikte görülme sıklığı artış gösterir. 50 yaş üstü her erkeğin hiç bir idrar yapma sıkıntısı olmasa dahi yılda bir kez üroloji uzmanına prostat muayenesi olması ve kan tahlili yaptırması gereklidir. Ailede (baba, dede, amca) prostat kanseri öyküsü olanlarda 40 yaş üstü kontrolleri önerilmektedir.

İdrarda Kanama (Hematüri): İdrarda kan görülmesi veya idrar tahlilinde kan saptanması genellikle böbrek ve mesane taşları, idrar yolları tümörleri, idrar yolları iltihapları gibi hastalıklarla ilgili olabilir. Gerekli tahlil ve tetkikler yapılarak kanamanın yeri ve nedeni saptanmalıdır.

Taş Hastalıkları: Böbrek ve idrar yolu taşları önemli bir sağlık sorunu olma özelliği taşımaktadır. Taşlar zamanında tespit edilerek tedavi edilmediğinde böbrek fonksiyonlarının bozulmasına ve böbrek yetmezliklerine neden olabilmektedir.

Dahili No: 4171
Nasıl Muayene Olurum?

Muayene randevusu MHRS sistemi dahilinde 182 nolu telefondan veya MHRS İnternet sayfası üzerinden alınmaktadır.

03 Mayıs 2024