T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Çorlu İlçe Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Çorlu İlçe Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Güncelleme Tarihi: 24/09/2021

 

  

       Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR), temel olarak kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonunu uygulayan bilim dalıdır. 

   Hastalık ya da yaralanma nedeniyle hareket ve fonksiyon kaybı gelişen kişilerin eski haline getirilmesini sağlayan, deneyimli uzman hekim ve fizyoterapistlerden oluşan bir birimdir. Fizik Tedavi hekimleri hastaların bireysel ihtiyaçları, yapabildikleri ve hedeflerini belirleyerek kişiye özel tedavi planları oluşturur. Fizik Tedavi hekimleri, tedavi planının uygulanması sırasında fizyoterapistler ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. 

    Aynı zamanda kas iskelet sistemi dışında diğer sistemlere ait bazı fizyolojik ve anatomik yetersizliklerde de kişinin fiziksel, fonksiyonel durumunu, bağımsızlığını, yaşam kalitesini ve sosyal katılımını en üst seviyeye artırmak amacıyla her sistemin rehabilitasyonu uygular.    Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlık alanı kapsamına giren konular çok geniş olup romatizmal hastalıklardan ortopedik/ nörolojik/ pediatrik rehabilitasyona, kronik ağrıdan immobilizasyona, kardiyopulmoner rehabilitasyondan spor rehabilitasyonuna, amputasyon rehabilitasyonundan pelvik organ fonksiyon bozukluklarına kadar daha pek çok alanda tanı ve tedavide yer almaktadır. 
 
    FTR bilim dalı tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların ve bunlara bağlı olarak oluşan hastalık halinin önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonundan sorumludur. Akut bakım ünitelerinden toplumsal kurumlara kadar değişen farklı faaliyet alanlarında görev alır. Hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemleri kullanarak invaziv ve non invaziv terapötik girişimler uygular. Fizik tedavi hekiminiz, tedavi seçeneği olarak çeşitli fiziksel yöntemler önerebilir; ısı ya da buz uygulama, fonksiyonları iyileştirmek için tedavi edici egzersizler vb.