Sayın Dr. Oğuz KÜÇÜKDEVECİ Hak’kı rahmetine kavuşmuştur.

19 Aralık 2019