Obezite Merkezi
17 Haziran 2021

Obezite Merkezi


         Çorlu Devlet Hastanesi Obezite Merkezi, T.C. Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Obeziteyle Mücadele Acil Eylem Planı' kapsamında Türkiye genelinde tescillenen 16. obezite merkezi olma ünvanını taşımaktadır.
         
         
Obezite merkezinde obezitesi olan yani vücut kitle indeksi 30 kg/m2 üzerinde olan bireyler, bu multidisipliner ekip tarafından 1 yıl boyunca takip ve tedavi edilmekte, sonrasında da koruma programına alınmaktadır.

         
          Obezite tedavisinin önemli bir parçası da terapötik hasta eğitimidir. Her hastanın multidisipliner bir yaklaşımla, hekim, beslenme uzmanı, egzersiz uzmanı, hemşire ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından değerlendirilip, bireysel ve/veya toplu eğitimler verilmesi hasta uyumunu arttırmakta ve bireyin tedavisine aktif katılımıyla başarı oranını yükseltmektedir.
       
          Merkezimizin amacı; kişilerin kilolarının sadece fizyolojik değil psikolojik bir rahatsızlık olduğunun da farkına varıp davranış değişikliği ve eğitimler ile zayıflatmak ve zayıflattıktan sonra kilosunu koruma becerisini kazandırmaktır. Kısaca kalıcı yaşam tarzı değişikliğine odaklanmaktır. Bu nedenle obezitesi olan bireylere yeterli zamanın ayrılabildiği, aynı ekip tarafından uzun sure izlenebildiği özelleşmiş merkezlerin varlığı önem kazanmaktadır. Hastanemiz Obezite Merkezi de bu amaca hizmet etmektedir.
         
          Ekibimiz 1 sorumlu hekim, 1 hemşire,1 diyetisyen,1 psikolog, 1 spor eğitmeninden oluşmaktadır. Ayrıca konsültan hekimlerimizle farklı branşlardan destek almaktayız.20210617_113919.jpg

20210617_113842.jpg