Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
15 Haziran 2021

 

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ


1 pratisyen hekim, 1 diş hekimi, 1 sorumlu hemşire, 2 hemşire, 3 evde sağlık hizmetleri teknikeri, psikolog ve fizyoterapistlerimizle hizmet vermekteyiz. 
Hangi Hastalara Hizmet Verilir?


***Öncelikle
immobil hastalar olmak üzere;

 • KOAH vb. solunum sistemi hastaları
 • Terminal dönem palyatif bakım ihtiyacı olanlar
 • İleri evre organ yetmezliği olan hastalar(kalp,akciğervb.)
 • Kaza geçirmiş olup hareket kısıtlılığı olanlar
 • Hareket kısıtlılığı olan ileri derecedeki kas hastaları
 • Evinden çıkamayacak durumda nörolojik hastalıkları (ALS, SVO vb) olan bireyler,
 • Postop hareket kısıtlılığı olanlar

Nasıl başvuru yaparım?

          Hasta, hasta yakını, diğer kişi veya kurumlar tarafından '' 444 3 833 '' numaralı telefon hattı aranarak ya da Ek-3’te yer alan “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” doldurularak veya TSM/Aile Hekimliği Birimleri (AHB) aracılığıyla il koordinasyon merkezine yapılır.

          Başvurular koordinasyon merkezinin sisteminden takip edilir, ekip koordinasyonu sağlanarak birkaç gün içinde hasta/hasta yakını aranarak randevuyla mesai saatleri içerisinde ziyaretimiz gerçekleştirilmiş olur.Hizmetlerimiz


 1. Evde Doktor Muayenesi: Evde sağlık ekibimizin doktorumuzun yapacağı genel tıbbi muayene sonucunda, hastaların reçeteleri yazılmakta ve gerekli raporları (mama, bez vs.) çıkarılmaktadır.
 2. Evde Hemşirelik Hizmetleri: Hastalarımızın ihtiyaçlarına yönelik kan alma, enjeksiyon, pansuman, sonda bakımı gibi hemşirelik girişimlerini uygulamaktadır.
 3. Laboratuvar Hizmetleri: Hastalarımızın her türlü kan, idrar tetkikleri evde sağlık hizmetleri ekiplerince alınıp hastanemiz laboratuvarlarında çalışılmakta ve en kısa sürede sonuç verilmektedir.
 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri: Alanında uzman fizyoterapistler eşliğinde seanslar halinde fizyoterapi hizmeti verilmektedir.
 5. Psikolojik Destek Hizmetleri: Alanında uzman psikologlar eşliğinde hastalarımızın gereksinimine uygun psikolojik destek hizmeti verilmektedir.
 6. Tıbbi Cihaz ve Malzemeler: Tıbbi cihaz ve malzemelerin temini ve zimmet karşılığı hastaların kullanımına verilmektedir.
 7. Hasta ve Hasta Yakını Eğitimi: Evde sağlık hizmetleri kapsamındaki uygulamalarla ilgili, hastaların yaşam kalitesini arttıracak ve bakımını kolaylaştıracak konularla ilgili eğitim verilmektedir.

***Evde sağlık hizmeti alan hastaların mevcut durumları hariç, yeni oluşan acil durumları evde sağlık hizmetleri kapsamında değildir. Acil durumlarda 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurmaları önerilir.