17 MAYIS HİPERTANSİYON GÜNÜ
16 Mayıs 2022

Dünya hipertansiyon günü, son on dört yıldır her 17 Mayıs’ta dünyanın en önemli sağlık problemi olan hipertansiyona dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Yüksek kan basıncı olarak bilinen hipertansiyon, Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre ölümün önlenebilir en önemli nedenidir.


Kan basıncı sistolik (halk arasında büyük tansiyon) ve diastolik (halk arasında küçük tansiyon) basınç olarak iki farklı değerden oluşur. Normal kan basıncı değerleri sırasıyla sistolik için en çok 130 mm Hg, diastolik için ise en çok 85 mm Hg olmalıdır; bu sınırların altı normal kan basıncı değerleridir. Sınırda yüksek normal değerler ise sistolik kan basıncı için 130-139 mm Hg, diastolik kan basıncı içi ise 85-89 mm Hg dır. Kan basıncının sınırda yüksek aralıkta olduğunun fark edilmesi ve yakın takip edilerek gerekli önlemlerin alınması oldukça kıymetlidir. Hipertansiyon sınırı ise sistolik kan basıncı için 140 mm Hg, diastolik kan basıncı için ise 90 mm Hg’dır.

Ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyondur
Yapılan ulusal büyük çalışmalarda erişkinlerde her üç kişiden birinde, 50’li yaşlardan itibaren her iki kişiden birinde hipertansiyon olduğu gösterilmiştir. Hipertansiyon, dünyada her yıl 7.6 milyon kişinin ölümüne yol açmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre de ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyondur. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok büyük önem arz etmektedir. Ne yazık ki, özellikle son yıllarda ülkemizde de artan hipertansiyon bilinçlilik çalışmalarına rağmen, toplum farkındalık düzeyleri düşük izlenmektedir. Türkiye’de hipertansiyon farkındalığı, TURDEP-II verilerine göre, yüzde 58,1’dir. Diğer bir ifade ile tansiyonu yüksek olanların ortalama yüzde 42’si bunun farkında değildir. EURIKA çalışması sonuçlarına göre de farkında olanların ancak 1/3’ünde kan basıncı kontrol altındadır. Gelecekte hipertansiyon sıklığının yaşlanma, obezite sıklığında artış ve hareketsiz yaşam koşulları ile daha da artması beklenmektedir.

Hipertansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır!

Hipertansiyon için en önemli eşik farkındalıktır
Önlenebilir bir hastalık olan ve erken tanı sayesinde hayat kurtarıcı tedavi şansına sahip olan hipertansiyon için en önemli eşik farkındalıktır. Dünya Tansiyon Günü, yüksek kan basıncı sonucunda oluşan ve yine önlenebilir hastalıklar olan felç, kalp damar ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek ve halkı korunma, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek, toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla kutlanmaktadır. Birçok erişkinin henüz hiç kan basıncı değerini kontrol ettirmediği düşünüldüğünde bireyin kendi kan basıncını bilme farkındalığının sağlayacağı fayda bile oldukça aşikardır.