İhale duyurusu
06 Temmuz 2022

Hastanemiz arşivinde bulunan ayıklama ve imha işlemine tabi tutulan evrakların satım işi, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 50. maddesi gereğince Pazarlık usulü ile yapılacaktır.
İhale Duyurusu.pdf